English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 1. 28-04-2020 15:04 Reintegracja w czasach zarazy? O sytuacji pomorskich podmiotów reintegracyjnych podczas epidemii COVID-19

   W sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, obejmujące pięć głównych grup. Pisaliśmy dotąd jak obecna sytuacja wywołana przez koronawirusa oddziałuje na jedną z tych grup – przedsiębiorstwa społeczne. W tym tekście skupiamy się na innej z grup – podmiotach reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formy te mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Zaliczają się do nich Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej. Jak wygląda sytuacja tych podmiotów w województwie pomorskim?

 2. 27-04-2020 13:20 Działasz w organizacji? Wystąp o środki w formie "małych grantów" dla NGO w związku z COVID-19.

   Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, 

 3. 24-04-2020 16:53 Komunikat Kierownika CIS w sprawie zawieszenia zajęć !!!

  Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego  z dnia 24..04.2020 r następuje czasowe zawieszenie zajęć od dnia 25 kwietnia  do dnia 10 maja br. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19

 4. 24-04-2020 12:59 Zadanie publiczne dofinansowanie ponadlokalnych działań związanych COVID-19

   Województwo Pomorskie  planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego, polegającego na dofinansowaniu ponadlokalnych działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19 oraz wspierają instytucje pomocowe w podejmowaniu ww. działań.

 5. 21-04-2020 15:27 OBIAD DLA SENIORA

            Ostatnimi czasy dochodzi do nas wiele sygnałów o samotnych seniorach, którzy pogubili się w tej rzeczywistości i nie wiedzą co robić, bo tej pory jakoś sobie radzili, ale nie mają odwagi prosić o pomoc lub wpadli w depresję.        Dlatego wyszliśmy naprzeciw potrzebom i już zaczęliśmy wspierać
  np. Panią Marię, której miesięczny koszt na dwie osoby to teraz jest 832 zł

 6. 17-04-2020 14:06 Biuletyn informacyjny OWES - kwiecień 2020

 7. 10-04-2020 18:12 KOMUNIKAT KIEROWNIKA CIS!!!

   Czasowe zawieszenie działalności Centrów Integracji Społecznej w terminie od 11 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2020r.

 8. 26-03-2020 15:19 Odwołanie Walnego Zebrania Członków !!!

   W związku z panującą pandemią Walne Zebranie Członków zaplanowane na 30.03.2020 r zostaje odwołane.  

 9. 25-03-2020 13:28 Wydłużony termin składania wniosków do Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

   W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020  do 30 czerwca 2020 r. Wręczenie certyfikatów oraz nagród odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej jesienią br. O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie.

 10. 25-03-2020 12:11 KOMUNIKAT KIEROWNIKA CIS!!!

  W związku z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 25 marca 2020r.dot. zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, wstrzymuję działania w Centrum w terminie od dnia 26.03.2020r. do dnia 10.04.2020r. W załączeniu polecenie Wojewody Pomorskiego.

 11. 25-03-2020 11:16 Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania informatorium OWES

  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym (COVID-19) informujemy, że  od dnia 26.03.2020 do odwołania oddział biura Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim (84-300 Lębork, ul. Krzywoustego 1) będzie dostępny jedynie w formie zdalnej.

 12. 18-03-2020 09:32 Biuletyn informacyjny OWES - marzec 2020

Facebook