English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 1. 18-01-2019 08:18 Biuletyn informacyjny OWES - styczeń 2019

 2. 17-01-2019 11:40 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do skorzystania z oferowanych form wsparcia.

  Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. 

 3. 09-01-2019 08:15 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wystartował? Jak skutecznie aplikować o dotację? Które z działań uznano za priorytetowe w tym roku? Szkolenie z FIO już 15 stycznia 2019 roku.

 4. 28-12-2018 08:35 Biuletyn informacyjny OWES - grudzień 2018

 5. 10-12-2018 10:33 Zaproszenie na wybory do komisji konkursowych oraz bezpłatne szkolenie

  Burmistrz Miasta Lęborka oraz Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miasta Lębork na wybory do komisji konkursowych oraz raz na bezpłatne szkolenie zorganizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ  pt.: "Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - pisanie wniosków o dotację" Spotkanie odbędzie się 19.12.2018r. w godzinach – 15:30 - 19:00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

 6. 06-12-2018 10:33 IV konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe

   Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza IV konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu. Wnioski można składać do 21 grudnia 2018 r. Regulamin przyznawania środków finansowych_aktualizacja06.04.2018 Załącznik nr 4 do Regulaminu [...]

 7. 29-11-2018 13:45 Spotkanie informacyjne FIO

   Wojewoda Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa, na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów organizowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2019 r. i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

 8. 29-11-2018 11:49 VII nabór na wsparcie finansowe – wyniki oceny merytorycznej

   Wyniki oceny merytorycznej.

 9. 22-11-2018 10:59 Biuletyn Informacyjny OWES - listopad 2018

 10. 24-10-2018 11:21 III konkurs na wsparcie pomostowe przedłużone - OWES

 11. 23-10-2018 08:23 Spotkanie informacyjne w Lęborku

  Bezpłatne spotkanie informacyjne w Lęborku: „Rozwijaj się z Funduszami Europejskimi. Z jakiego wsparcia mogą skorzystać osoby 50+", już 30 października 2018r. w godz. 10:00-12:30, w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lęborku.

 12. 22-10-2018 12:50 Bezpłatne szkolenie"Wolontariat w organizacjach pozarządowych"

Facebook