English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 1. 18-06-2020 09:24 Biuletyn informacyjny OWES - 06/2020

 2. 16-06-2020 15:05 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA,

 3. 16-06-2020 15:00 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów graffiti dla młodzieży, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA

 4. 16-06-2020 14:55 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów z zakresu autoprezentacji “Nowa Ja” dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA

 5. 16-06-2020 14:45 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów gastronomicznych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA

 6. 12-06-2020 14:07 Zaproszenie na Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

  Zarząd Stowarzyszenia EDUQ, zaprasza na  Walne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 24.06.2020 r, w pierwszym terminie o godzinie 16.00, natomiast w drugim o godz. 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia, Lębork, ul. Krzywoustego 1, p.108

 7. 10-06-2020 13:41 SPOTKANIE INFORMACYJNO - ANIMACYJNE

  Wszystkie osoby zainteresowane konkursem 2020 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkanie informacyjno-animacyjne.

 8. 02-06-2020 15:48 ZAPROSZENE NA LIVE WEBINAR !!!

  Zachęcamy do udziału w konkursie grantowym Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu FIO,Gminę Miasto Lębork oraz Powiat Lęborski, w związku z tym zapraszamy organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne z terenu powiatu lęborskiego na spotkanie informacyjne (online) 09.06.2020 r. godz 17:00 .

 9. 29-05-2020 15:06 Rekrutacja do Centrum Integracji Społecznej

  Centrum Integracji Społecznej w Lęborku i Centrum Integracji Społecznej w Łęczycach przy Stowarzyszeniu EDUQ, ul. Krzywoustego 1 w Lęborku, prowadzą ciągły nabór uczestników do warsztatów: gastronomicznego, rękodzielczo - krawieckiego oraz remontowo - porządkowego.  

 10. 25-05-2020 15:45 Czas start! KONKURS 2020 uruchomiony!

  Termin naboru: od 25 maja do 5 lipca 2020. W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie (mini-grant do 500 zł lub grant do 5000 zł) na działania ze sfer pożytku publicznego.

 11. 19-05-2020 09:53 Biuletyn informacyjny OWES - 05/2020

 12. 08-05-2020 14:20 Komunikat Kierownika CIS w sprawie zawieszenia zajęć !!!

  Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego  z dnia 07.05.2020 r następuje czasowe zawieszenie zajęć od dnia 11 maja  do dnia 24 maja br. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19  

Facebook