English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 1. 25-02-2019 11:11 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z doradztwa.

 2. 20-02-2019 08:49 Biuletyn informacyjny OWES- luty 2019

 3. 18-02-2019 12:46 Zapraszamy do udziału w projekcie „CIS – Twoja szansa”

 4. 14-02-2019 12:29 Spotkanie informacyjne dot. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Gdańsk, 20.02.2019 r.

 5. 13-02-2019 12:04 Zapraszamy do udziału w projekcie „CIS – Twoja szansa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 6. 29-01-2019 16:15 Ogólnopolski Konkursu Grantowy „Równać Szanse”

 7. 21-01-2019 08:30 FIO 2019: termin składania wniosków przedłużony do środy.

 8. 18-01-2019 08:18 Biuletyn informacyjny OWES - styczeń 2019

 9. 17-01-2019 11:40 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do skorzystania z oferowanych form wsparcia.

  Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. 

 10. 09-01-2019 08:15 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wystartował? Jak skutecznie aplikować o dotację? Które z działań uznano za priorytetowe w tym roku? Szkolenie z FIO już 15 stycznia 2019 roku.

 11. 28-12-2018 08:35 Biuletyn informacyjny OWES - grudzień 2018

 12. 10-12-2018 10:33 Zaproszenie na wybory do komisji konkursowych oraz bezpłatne szkolenie

  Burmistrz Miasta Lęborka oraz Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miasta Lębork na wybory do komisji konkursowych oraz raz na bezpłatne szkolenie zorganizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ  pt.: "Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - pisanie wniosków o dotację" Spotkanie odbędzie się 19.12.2018r. w godzinach – 15:30 - 19:00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Facebook