English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 1. 21-09-2017 10:31 Dwie organizacje z Powiatu Lęborskiego otrzymały grant Akumulatora Społecznego na start up

 2. 21-09-2017 10:26 Biuletyn Informacyjny OWES - wrzesień 2017

 3. 21-09-2017 09:38 Nabór uczestników do udziału w stażach zawodowych w Niemczech

 4. 18-09-2017 13:28 Doradztwo dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do skorzystania z bezpłatnego doradztwa
   

 5. 18-09-2017 10:48 Wsparcie dla przedsiębiorców

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjneWsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​organizowane w dniu 22 września 2017 r.  w Starostwie Powiatowym w Lęborku.  

 6. 08-09-2017 16:37 Kolejne potkanie przyszłych liderów przedsiębiorczości

  8 września 2017r. odbyło się przedostatnie spotkanie przyszłych liderów przedsiębiorczości
   

 7. 07-09-2017 10:36 Powiat Lęborski - konsultacje programu współpracy na 2018r.

  Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.  

 8. 04-09-2017 10:11 Gmina Miasto Lębork - konsultacje programu współpracy na 2018r.

  Burmistrz Miasta Lęborka ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok UWAGA: Termin zakończenia konsultacji: 15 września 2017 r.
   

 9. 04-09-2017 09:54 Pomorski Konwent CIS KIS

 10. 25-08-2017 13:58 Przedłużony termin naboru na ścieżkę wsparcia

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim przedłuża termin naboru na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, do dnia 7 września 2017 roku.Szczegółowe informacje dot. naboru oraz dokumentacja do pobrania znajdują się na stronie: http://owes-cio.pl/trwa-nabor-na-formularze-rekrutacyjne-sciezka-ps/  

 11. 23-08-2017 09:59 Biuletyn Informacyjny OWES - sierpień 2017

 12. 22-08-2017 12:34 Forum Organizacji Pozarządowych 2017

  Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku oraz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego zapraszają naForum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się14 września 2017 r. o godzinie 16:00w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w Lęborku, ul. Krzywoustego 1
   

Facebook