English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 1. 19-05-2020 09:53 Biuletyn informacyjny OWES - 05/2020

 2. 08-05-2020 14:20 Komunikat Kierownika CIS w sprawie zawieszenia zajęć !!!

  Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego  z dnia 07.05.2020 r następuje czasowe zawieszenie zajęć od dnia 11 maja  do dnia 24 maja br. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19  

 3. 04-05-2020 07:50 WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY NUMERU TELEFONU

  Informuję, że od dnia 04.05.2020 r zmienił się numer kontaktowy do punktu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Lęborku. Aktualny numer to: 728 945 959.

 4. 30-04-2020 09:14 Doradztwo prawne w OWES

 5. 28-04-2020 15:04 Reintegracja w czasach zarazy? O sytuacji pomorskich podmiotów reintegracyjnych podczas epidemii COVID-19

   W sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, obejmujące pięć głównych grup. Pisaliśmy dotąd jak obecna sytuacja wywołana przez koronawirusa oddziałuje na jedną z tych grup – przedsiębiorstwa społeczne. W tym tekście skupiamy się na innej z grup – podmiotach reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formy te mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Zaliczają się do nich Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej. Jak wygląda sytuacja tych podmiotów w województwie pomorskim?

 6. 27-04-2020 13:20 Działasz w organizacji? Wystąp o środki w formie "małych grantów" dla NGO w związku z COVID-19.

   Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, 

 7. 24-04-2020 16:53 Komunikat Kierownika CIS w sprawie zawieszenia zajęć !!!

  Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego  z dnia 24..04.2020 r następuje czasowe zawieszenie zajęć od dnia 25 kwietnia  do dnia 10 maja br. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19

 8. 24-04-2020 12:59 Zadanie publiczne dofinansowanie ponadlokalnych działań związanych COVID-19

   Województwo Pomorskie  planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego, polegającego na dofinansowaniu ponadlokalnych działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19 oraz wspierają instytucje pomocowe w podejmowaniu ww. działań.

 9. 21-04-2020 15:27 OBIAD DLA SENIORA

            Ostatnimi czasy dochodzi do nas wiele sygnałów o samotnych seniorach, którzy pogubili się w tej rzeczywistości i nie wiedzą co robić, bo tej pory jakoś sobie radzili, ale nie mają odwagi prosić o pomoc lub wpadli w depresję.        Dlatego wyszliśmy naprzeciw potrzebom i już zaczęliśmy wspierać
  np. Panią Marię, której miesięczny koszt na dwie osoby to teraz jest 832 zł

 10. 17-04-2020 14:06 Biuletyn informacyjny OWES - kwiecień 2020

 11. 10-04-2020 18:12 KOMUNIKAT KIEROWNIKA CIS!!!

   Czasowe zawieszenie działalności Centrów Integracji Społecznej w terminie od 11 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2020r.

 12. 26-03-2020 15:19 Odwołanie Walnego Zebrania Członków !!!

   W związku z panującą pandemią Walne Zebranie Członków zaplanowane na 30.03.2020 r zostaje odwołane.  

Facebook