English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 1. 15-05-2018 09:24 VI nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych

 2. 09-05-2018 11:05 SPOTKANIE ANIMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 17 maj 2018 rok

  Co kryje się pod pojęciem Ekonomia Społeczna? Czym zajmuje się Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Jaka jest jego  rola w procesie wspierania osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w powrocie w nurt życia społecznego i zawodowego?  

 3. 30-04-2018 10:47 Ogłoszenie o konkursie

  Stowarzyszenie EDUQ w ramach realizowanego projektu „EUROPE CHALLANGE - wzmacnianie integracji europejskiej” ogłasza konkurs plastyczny pt. " Moje miejsce w Unii Europejskiej", kierowany do szkół podstawowych i / lub ponadpodstawowych z obszaru powiatu lęborskiego (...)
   

 4. 19-03-2018 14:02 EUROPE CHALLENGE - wzmacnianie integracji europejskiej

  Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku uzyskało dofinansowanie z funduszy Powiatu Lęborskiego na realizację projektu „EUROPE CHALLENGE-wzmacnianie integracji europejskiej”.  

 5. 06-03-2018 14:39 Szkolenie: „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację”

  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wystartował? Jak skutecznie aplikować o dotację? Które z działań uznano za priorytetowe w tym roku? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza na szkolenie „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację”. Szkolenie odbędzie się 14 marca 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00 w sali 108, ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Szkolenie poprowadzi Marta Makuch.

 6. 05-03-2018 11:31 V nabór na scieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych - OWES

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza V nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 7. 02-03-2018 13:35 Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.  

 8. 27-02-2018 09:35 Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące aktualnych konkursów w ramach RPO

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 9. 21-02-2018 10:03 Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych

 10. 20-02-2018 09:58 Warsztaty: Mobbing i dyskryminacja w pracy ...

  Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens: "Mobbing i dyskryminacja w pracy. Aspekty prawne i psychologiczne przeciwdziałania" 17-18 marca 2018 r. - Gdańsk

 11. 19-02-2018 13:50 IV edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” – zapraszamy do udziału!

  Jesteście zaangażowani w życie społeczności lokalnej?
  Macie mnóstwo pomysłów na zmiany w swoim otoczeniu?
  Chcecie działać, jednak brak Wam finansowego wsparcia?
  Program grantowy Tesco „Decydujesz, pomagamy” jest dla Was!

 12. 14-02-2018 11:05 Biuletyn Informacyjny OWES - luty 2018

Facebook