English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

POLON

 PROJEKT POLON DOFINANSWOWANY Z EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI. 

Projekt jest realizowany od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.

Kwota dofinansowania wynosi: 6 444,00 EUR

 

  1. POLON - NIE TAKA HISTORIA STRASZNA, JAK JĄ MALUJĄ
  2. POLON - NOWA INSPIRACJA DLA PROJEKTÓW HISTORYCZNYCH

Facebook