English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Akumulator Społeczny 2016 - info pak

W załączeniu artykułu znajduje się info pak zawierający informacje dotyczące realizacji projektów: obowiązkowe logotypy, informacja o dofinansowaniu oraz sposób rozliczania kosztów.

Facebook