English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

AKUMULATOR SPOŁECZNY 2019: wyniki konkursu dotacji na pożytek publiczny

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2019 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

W dniach 28 marca – 28 kwietnia trwał nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu 2019, w trakcie którego wpłynęły 184 wnioski z całego województwa:

 

Ocenę formalną przeszło 151 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej lokalnych Komisji grantowych:

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały wnioski do dofinansowania.

Za organizację konkursu na terenie subregionu lęborskiego, czyli powiatów: lęborskiego, puckiego i wejherowskiego odpowiada Stowarzyszenie EDUQ jako lokalny Operator Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 Wyniki konkursu (listy rankingowe z powiatów lęborskiego, puckiego i wejherowskiego) można pobrać poniżej lub ze strony www.akumulatorspoleczny.pl (tutaj dostępne wyniki także z pozostałych części województwa!).

 Lokalna komisja konkursowa w składzie:

powiat lęborski: Hanna Janczak (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu –Stowarzyszenie EDUQ ), Tomasz Keler (przedstawiciel innego Operatora Funduszu –Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Tadeusz Podymiak (przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie) na posiedzeniu 31 maja 2019 podjęła decyzję o dofinansowaniu 12 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen):

powiat pucki: Anna Wiśniewska - Rój (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Stowarzyszenia EDUQ), Katarzyna Witkowska (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – Fundacja Edukacji i Działań Społecznych), Szymon Medalion – ( niezależny ekspert ds. ngo i ekonomii społecznej z powiatu lęborskiego)  na posiedzeniu 31 maja 2019 podjęła decyzję o dofinansowaniu 5 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen):

powiat wejherowski: Anna Wiśniewska - Rój (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Stowarzyszenia EDUQ), Katarzyna Witkowska (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – Fundacja Edukacji i Działań Społecznych), Szymon Medalion – ( niezależny ekspert ds. ngo i ekonomii społecznej z powiatu lęborskiego)  na posiedzeniu 31 maja 2019 podjęła decyzję o dofinansowaniu 7 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen):

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (dla Wnioskodawców – po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”).

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany ze środków Programu FIO oraz Powiatu Lęborskiego i Gminy Miasta Lębork.

 

Facebook