English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Bezpłatne szkolenie

,,Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej”

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.


Termin i miejsce szkolenia: 16 maja 2017  Lębork, ul. Krzywoustego 1  godz. 10.00
 

Program szkolenia obejmuje:

  • podstawy prawne funkcjonowania PES i wynikające z nich obowiązki,
  • rodzaje działalności ekonomicznej PES
  • księgowość i zarządzanie finansami PES
  • plan kont organizacji – wydzielenie poszczególnych źródeł finansowania
  • obowiązki PES względem US i ZUS,
  • sprawozdawczość PES.


Informacje dodatkowe:  zapewniamy koszty udziału  - w tym wyżywienia, materiałów szkoleniowych a także zwracamy część kosztów podróży a w razie potrzeby zapewniamy koszt opieki nad osobami zależnymi.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mogą skorzystać z doradztwa w zakresie objętym szkoleniem.
 

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy:  eduq.biuro@gmail.com lub dostarczenie osobiście do punktu informacyjnego w Lęborku na ul. Krzywoustego 1 pok. 135 - do dnia 12 maja 2017.
 

Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Marta Wolff  tel. 694 242 952

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Serdecznie zapraszamy !

 

 

Facebook