English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Fundusz Nowy Akumulator Społeczny - rozstrzygnięcie dodatkowego konkursu dla powiatu lęborskiego

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami  dodatkowego konkursu konkursu Funduszu Nowy Akumulator Społeczny 2021 – powiat lęborski.

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Fundusz NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021 - dodatkowy nabór w powiecie lęborskim

 

Lębork, dn.29.10.2021

Komisja grantowa rekomendowała 2 wnioski do dofinansowania na łączną kwotę  4500,00 zł  

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 1 grupy nieformalnej z terenu powiatu lęborskiego, których wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i uzyskały minimum punktowe w pierwszym etapie oceny merytorycznej. Druga grupa nieformalna wnioskowała o kwotę w ramach mikrograntu do 1000 zł nie była zobowiązana do wzięcia udziału w drugim etapie oceny merytorycznej – spotkanie z komisją.


Kwota przeznaczona na zadania  4500,00 zł (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego)


Komisja grantowa, 29.10..2021 roku w Klubie Osiedlowym BAZA w Lęborku, obradowała w  składzie:

1. Ewa Klosowska (Stowarzyszenie na 102)

2. Andrzej Sułkowski( ekspert )

3. Beata Młynarczyk( przedstawiciel samorządu lokalnego)

 

Lista rankingowa:

1.Tytuł oferty: Szach-matki

Nazwa organizacji / grupy: Szach-matki


OCENA: 27,33/33

Wnioskowana kwota dotacji: 1 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 1 000,00 zł

 

2.Tytuł oferty: Dla ciała i dla ducha

Nazwa organizacji / grupy: Młodzi Aktywni


OCENA: 20,67/33

Wnioskowana kwota dotacji: 4500,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3500,00 zł

 
 
Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
 
         

 

Facebook