English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

IX konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza IX konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu.

Wnioski można składać do 23 sierpnia 2019 r.

Formularze i regulaminy dostępne pod poniższym linkiem.

http://owes-cio.pl/ix-konkurs-na-przedluzone-wsparcie-pomostowe-dla-przedsiebiorstw-spolecznych/

Facebook