English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Jak? Być i działać razem. Już 24 listopada odbędzie się 9. Forum Inicjowania Rozwoju! [ON-LINE]

 NOWA FORMUŁA

Przenosimy naszą przestrzeń inspiracji i współpracy do świata online. W związku z tym, staraliśmy się zaprojektować ją tak, aby Forum było ważnym momentem w kalendarzu i harmonogramie dnia każdego z uczestników, ale jednocześnie aby jego agenda nie skupiła nas przy komputerach na zbyt długi czas. Każdy z nas mierzy się obecnie z wyzwaniem “chodź na Zooma”. Chcemy uszanować możliwości i potrzeby wszystkich uczestników.

 

GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE INICJATYWY - CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jednocześnie, unikatowość tegorocznego spotkania wynika ze specyfiki dyskusji, w której mieszać się będą, nie bez kozery, wyzwania globalne wyrażone w nawiązaniach do Agendy 2030 dla biznesu i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ale jednocześnie powiązane z nimi ściśle wyzwania lokalne, w tym w szczególności te dotykające ostatnich miesięcy i dni.  

 

PARTNERSTWO 

Forum ma dać nam wszystkich - nowe kontakty do wspólnych inicjatyw, inspiracje, a przede wszystkim
ma pozwolić odpowiedzieć na pytanie JAK? BYĆ i działać RAZEM. Celem, jaki przede wszystkim realizuje
Forum Inicjowania Rozwoju jest Cel 17 Partnerstwa na rzecz celów. Współpraca międzysektorowa może
pozwolić znajdować odpowiedzi na wiele trudnych pytań. 

 

AGENDA: 

8:45-9:15         REJESTRACJA  i  możliwość odwiedzania przestrzeni targowej 

9:15-9:30         OTWARCIE FORUM - Monika Hinc, Prezeska UP Foundation

WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

9:30-10:00       Wyzwania zrównoważonego rozwoju - NATURA.CZŁOWIEK.ORGANIZACJA
                          Kamil Wyszkowski, Prezes UN Global Compact Network Poland

10:00 -10:15    Kampania 17 Celów - inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, które podpowiadają odpowiedzi na pytania JAK?
                          Marta Krawcewicz, Koordynatorka Kampanii 17 Celów, CSR Consulting

 

10:15-10:25     Przerwa

SESJA INSPIRACJI  

10:25-10:55   JAK? Być i działać RAZEM. - perspektywa dr hab. Adam Bodnar - RPO VII Kadencji

11:00-11:30.  JAK? Być i działać RAZEM. -  perspektywa Piotra Voelkela, założyciela Grupy Kapitałowej VOX i SWPS, w rozmowie z Ewą Sowińską

11:30-11:45     Przerwa 

SESJE NETWORKINGU I DOBRYCH PRAKTYK

11:45-12:45     Spotkania w pokojach tematycznych

WAŻNE - SESJE ODBYWAJĄ SIĘ W TYM SAMYM CZASIE, WYBIERZ JEDEN POKÓJ, Nie martwcie się, dobre praktyki prezentowane we wszystkich pokojach zostaną nagrane). 

PODCZAS SESJI: 

  • poznamy się podczas krótkiego networkingu

  • zainspirujemy się dobrymi praktykami w interesujących nas obszarach 

  • będziemy dyskutować i dopytywać podczas sesji pytań i odpowiedzi. Chcemy aby prezentowane inspiracje były pretekstem do ciekawej dyskusji. 

 

12:45-13:15  

PODSUMOWANIE SESJI NETWORKINGU I DOBRYCH PRAKTYK

13:15-14:00 

TARGI ONLINE - oferta Partnerów Forum oraz pomorskich podmiotów ekonomii społecznej.  Ofertę targową przedstawimy około 20.11.2020.

 

 

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

https://9forum.konfeo.com/pl/groups

LINK DO SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU:

https://issuu.com/upfoundation/docs/9_fir_program_wydarzenia

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 21 listopada 2020  (zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji w sytuacji wykorzystania wszystkich miejsc). Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@upfoundation.pl

 


Forum jest największą na Pomorzu konferencją dotyczącą budowania partnerstw międzysektorowych na rzecz promowania społecznej odpowiedzialności biznesu i  zrównoważonego rozwoju.

 

Konferencja będzie ponownie pomorskim wkładem w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (http://www.un.org.pl) dla organizacji i społeczności na terenie naszego Regionu: CEL  2  - Zero głodu, CEL 3   - Dobre zdrowie i jakość życia, CEL 10 - Mniej nierówności, CEL 11 - zrównoważone miasta i społeczności, CEL 13 - Działania w dziedzinie klimatu., CEL 8   - Wzrost gospodarczy i godna praca, CEL 17 - Partnerstwo na rzecz celów.

Facebook