English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

LOKALNE FORUM MIĘDZYSEKTOROWE

W imieniu Organizatorów – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation i Stowarzyszenia EDUQ serdecznie zapraszamy do współtworzenia razem z nami i uczestnictwa w  LOKALNYM FORUM MIĘDZYSEKTOROWYM.

Forum odbędzie się 17 maja 2017 roku Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku w godzinach od 10:00 do 15.00 pod hasłem:  "Porozmawiajmy o społecznej odpowiedzialności i jej roli w rozwoju społeczności lokalnych".

Forum jest przestrzenią do spotkania się przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz rozmów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, budowania relacji, wymiany dobrych praktyk i inspiracji.
To także niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w stymulacyjnej grze menadżerskiej rozwijającej współpracę (opis w załączeniu).

Jest to już nasze kolejne Forum w Lęborku, w ramach którego wspólnie budujemy sieć współpracy międzysektorowej na obszarze subregionu słupskiego naszego Województwa.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu. Szczegóły spotkania, w tym program i opis warsztatu przesyłamy poniżej.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: koordynator@upfoundation.pl lub telefonicznie: 664 899 125 do dnia 12 MAJA. Liczba miejsc ograniczona! Wszelkie pytania, prosimy kierować  również na podany wyżej adres.

Serdecznie zapraszamy!
Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów i Partnerów wydarzenia

Monika Hinc
Prezes Fundacji Inicjowania Rozwoju
UP FOUNDATION

Facebook