English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

O dobrych hiszpańskich praktykach w ekonomii społecznej opowiadała Aleksandra Zemke

8 czerwca 2017r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, zorganizował spotkanie z panią Aleksandrą Zemke – szefową organizacji Asociacion Smilemundo w Barcelonie (Hiszpania, Katalonia), edukatorką, absolwentką Rozwiązywania Konfliktów na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele/lki Jednostek Samorządu Terytorialnego z Lęborka oraz Powiatu Lęborskiego oraz członkowie/kinie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego.

 

Poruszane zagadnienia dotyczyły:

- relacji ekonomii społecznej z biznesem (jak wpływa rozwój ES na rozwój biznesu)

- dobrych przykładów ekonomii społecznej

- wsparcia ES przez samorząd oraz  uregulowań prawnych i umocowań prawnych pełnomocników ds. ES w samorządach 

- zlecania zadań - klauzury społeczne

Facebook