English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Odwołanie Walnego Zebrania Członków !!!

 Drodzy członkowie Stowarzyszenia EDUQ!

W związku z panującą pandemią Walne Zebranie Członków zaplanowane na 30.03.2020 r zostaje odwołane.
 
Nowy termin spotkania zostanie wyznaczony jak tylko będziemy mogli się spotkać.
 
Z serdecznymi pozdrawieniami,
Alina Fegler-Kotkiewicz

 

Facebook