English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Ogólnopolski Konkursu Grantowy „Równać Szanse”

Szanowni Państwo,

Dla przypomnienia i zachęty do udziału w konkursie przesyłam informację dot. Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”, ogłoszonego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, skierowanego do organizacji pozarządowych.

W konkursie o dotacje do 40 000zł. mogą ubiegać się organizacje z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), zarejestrowane w formie stowarzyszeń, fundacji a także biblioteki i domy kultury, które dostały przynajmniej jedną dotację we wcześniejszych edycjach konkursu, tj. od 2007 r.

Działania realizowane w ramach projektu powinny służyć wyrównywaniu szans młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, na dobry start w dorosłe życie.

Wnioski można składać do 14 marca 2019 r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.rownacszanse.pl

Z poważaniem,

Magdalena Misiura

Informatorka OWES w subregionie słupskim

Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Facebook