English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

OTWARTE KONKURSY OFERT - 2018 ROK

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłosił Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

 

Dokumenty dotyczące ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego w Aktualnościach, w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: organizacje pozarządowe/konkursy grantowe/2018/, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz w programie Witkac.pl.

 

Termin składania ofert za pomocą programu Witkac.pl do 19 stycznia 2018 r., do godz. 15:00.

Podpisane Oświadczenie dotyczące potwierdzenia złożenia oferty w zaklejonej kopercie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku do 19 stycznia 2018 roku, do godz. 15:00.

 

Przydatne linki:

 http://www.powiat-lebork.com/

https://powiatleborski.bip.gov.pl/

https://witkac.pl/strona

 

Facebook