English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

„OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

GMINA MIASTO LĘBORK

w partnerstwie z:

 • Stowarzyszeniem EDUQ
 • Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych
 • Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przy SOSW w  Lęborku – „Otwarte Drzwi”

w terminie od 01.11.2019 roku  do 31.12.2022 roku realizuje projekt pn. „OŻYWIONY LĘBORK
"NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji” 
współfinansowany
ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do KLUBU OSIEDLOWEGO "BAZA” przy ul. przy ul. Łokietka 5,
w którym można skorzystać z następującego wsparcia:
 

PUNKT WSPARCIA RODZIN, który oferuje: 

 • Bezpłatne konsultacje specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień, mediatora rodzinnego, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prawnika,
 • Stacjonarne dyżury specjalistów  w KO BAZA od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-22.00,
 • Telefonicznie konsultacje specjalistów udzielane pod numerem telefonu 530911628

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ oferujące pomoc rodzinom w organizacji czasu wolnego poprzez działania:

 • bezpłatne zajęcia językowe (angielski, hiszpański, włoski), plastyczne, taneczne, muzyczne itp. dla dzieci i młodzieży,
 • jednodniowe warsztaty dla dorosłych połączone z cateringiem np. taniec  towarzyski, zajęcia kulinarne, wytwarzanie biżuterii czy kosmetyków, obróbki zdjęć i wiele innych,
 • spotkania integracyjne np. bal karnawałowy, Kawiarenka Językowa, wieczory karaoke,
 • grupy wsparcia np. Klub Mam, Klub Motoryzacyjny,
 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży (warsztaty graffiti, szczudlarskie, tańca) prowadzone

w „Zakątku Kultury”.

 PUNKT WSPARCIA SENIORÓW, w ramach którego działa:

 • międzypokoleniowy klub wolontariusza,
 • biuro usług dla seniora,
 • drugie śniadanie w Bazie,
 • wycieczki i zajęcia integracyjne.

OŚRODEK PRACY Z MŁODYMI „NASZE MIEJSCE”, który będzie prowadzić działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, m.in. poprzez prowadzenie zajęć z elementami arteterapii, integracji, animacji społeczno-kulturalnej i edukacji.

KLUB OSIEDLOWY BAZA
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00
oraz w sobotę od 9.00 do 19.00.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru rewitalizacji Lębork-Nowy Świat zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz ze swoimi rodzinami.

Formularze rekrutacyjne można odebrać w KLUBIE OSIEDLOWYM BAZA przy ul. Łokietka 5 w Lęborku.

 

Facebook