English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Spotkanie informacyjne FIO

 Wojewoda Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa, na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów organizowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2019 r. i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Spotkanie odbędzie się 17 grudnia br. o godz. 10, w sali 399E Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (ul. Okopowa 21/27).

Zgłoszenia (do 3 grudnia br.) można kierować na adres Izabeli Michnowskiej, pełnomocnika wojewody pomorskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego – izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl bądź telefonicznie – 58 30 77 719 lub 789 408 027.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:
https://www.niw.gov.pl/
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-regulaminu-konkursu-fio-edycja-2019-r

Facebook