English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia EDUQ

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia EDUQ, zaprasza na  Walne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 28.06.2017r. w pierwszym terminie o godzinie 16.00, natomiast w drugim o godz. 16.15  w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Krzywoustego 1 w sali 108.


Proponowany porządek obrad:


1.      Otwarcie zebrania.
2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

4.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny Działalności Stowarzyszenia w 2016r.                   

5.     Głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Zarządu

6.     Powołanie komisji skrutacyjnej.
7.     Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne).
8.     Wolne wnioski.

9.     Zamknięcie spotkania.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości uregulowania składek członkowskich podczas Walnego Zebrania.

 

Z wyrazami szacunku

Alina Fegler-Kotkiewicz

Prezes Zarządu

Facebook