English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Wsparcie dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjneWsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​organizowane w dniu 22 września 2017 r.  w Starostwie Powiatowym w Lęborku. 
 

W programie spotkania m.in.:

  • Wsparcie dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 - przegląd możliwości wraz z omówieniem aktualnych konkursów.  
  • Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich. ​

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w piątek 22 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 (sala szkoleniowa), w godz. 10:00 – 12:30.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 21 września wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

 

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: 
http://pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-leborku-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-202-1

 


 

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.​
 

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Facebook