English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

XI konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza XI konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu.

 

Wnioski można składać do 20 grudnia 2019 r.

Regulamin przyznawania środków oraz niezbędne załączniki do pobrania poniżej:

http://owes-cio.pl/xi-konkurs-na-przedluzone-wsparcie-pomostowe-dla-przedsiebiorstw-spolecznych/

 

Facebook