English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Zaproszenie na Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia EDUQ, zaprasza na  Walne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 30.03.2020 r, w pierwszym terminie o godzinie 16.00, natomiast w drugim o godz. 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia, Lębork, ul. Krzywoustego 1, p.108

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania,

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.      Przedstawienie proponowanych zmian  w statucie Stowarzyszenia EDUQ

4.      Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia EDUQ  w 2019 r.

5.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny  działalności Stowarzyszenia w 2019 r.

6.      Głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Zarządu

7.      Powołanie komisji skrutacyjnej

8.      Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

9.      Wolne wnioski.

10.   Zamknięcie spotkania.

W związku z błyskawicznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19  informujemy o możliwości przeprowadzenia spotkania oraz głosowania z użyciem nowoczesnych technologii, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

Z wyrazami szacunku

Alina Fegler-Kotkiewicz

Prezes Zarządu 

Facebook