English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania cyklicznych warsztatów związanych ze ZDROWYM STYLEM ŻYCIA ORAZ PROFILAKTYKĄ CHORÓB DIETOZALEŻNYCH dla grupy seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu OL

Treść ogłoszenia:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75940

Informacja o wyniku postępowania

dotyczące zorganizowania cyklicznych warsztatów związanych ze ZDROWYM STYLEM ŻYCIA  ORAZ PROFILAKTYKĄ CHORÓB DIETOZALEŻNYCH dla grupy seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Szanowni Państwo.

Serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta Firmy Forfit Akademia Zdrowia Daria Opara i opiewała na kwotę 4.320, 00 zł.

W związku z powyższym w terminie od 23.11.2021 od godz. 8:00 do 12:00 zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia EDUQ na podpisanie umowy.

Facebook