English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Zapytanie ofertowe nr CUS/RR/01/2020

na zakup laptopów do wyposażenia stanowisk obsługi

w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego w terminie od 11.12.2020 r. od godz. 08.00 do 18.12.2020 r. do godz. 18.00

 

 

Facebook