English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Zapytanie ofertowe nr CUS/RR/02/2020

 na zakup Telewizora min.32’ oraz telefonów komórkowych

w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego w terminie od 15.12.2020 r. od godz. 12.00 do 22.12.2020 r.

 

Facebook