English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Metoda bezpośrednia: język angielski i niemiecki

Podstawowym celem Metody Bezpośredniej jest nauczenie komunikacji w języku obcym, częściowo poprzez myślenie w tym języku i nie używanie języka ojczystego.

Metoda ta polega na zadawaniu pytań i odpowiadaniu na nie w języku obcym, dzięki czemu najszybciej nabywana jest najtrudniejsza umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu. Słuchacze poznają język obcy w taki sam sposób, w jaki nauczyli się mowy ojczystej, dzięki czemu wyrabiają w sobie nawyk myślenie od razu w języku obcym. Następnie wprowadzane są stopniowo kolejne kompetencje językowe takie jak pisanie i czytanie, a gramatyka przedstawiona jest w jasny i przystępny sposób.

Język obcy  metodą bezpośrednią przeznaczony jest dla tych, którzy stykają się z tym językiem  po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy znają gramatykę i chcą swobodnie się komunikować, lecz mają opory w mówieniu.

Metoda Bezpośrednia już od pierwszych zajęć pozwala słuchaczom kursu zaobserwować widoczne efekty nauki, możliwość prowadzenia rozmowy w języku obcym co wzmacnia motywację każdej osoby uczącej się języka obcego.

Zalety metody bezpośredniej:

Metoda Bezpośrednia uczy w czterokrotnie krótszym czasie niż jest to możliwe przy innych metodach, ponieważ słuchacz słucha czterokrotnie więcej w czasie zajęć, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka obcego.

Metoda Bezpośrednia zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego. Słuchacz najpierw słyszy nowe słówko gdy wymawia je lektor, potem sam je wymawia odpowiadając na pytanie lektora. Następnie poznaje jego pisownie podczas czytania, aż w końcu uczy się je pisać w czasie licznych dyktand.

Podczas nauki Metodą Bezpośrednią wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome uczenie się, dzięki czemu słuchacz zaczyna myśleć bezpośrednio w języu obcym, bo na polski nie ma czasu,

Wielu studentów uczących się języków obcych obawia się mówić. W Metodzie Bezpośredniej opartej w większości na pracy ustnej (95% lekcji), student zmuszony jest do mówienia, w konsekwencji szybko pokonuje swój lęk i nieśmiałość.

Opis metody

Zajęcia prowadzone są w formie pytań i odpowiedzi;

Słuchacz poznaje język w taki sam sposób, w jaki nauczył się mowy ojczystej, co pozwala wypracować nawyk myślenia w języku obcym ;

Dzięki prowadzeniu zajęć w małych grupach (maksymalnie 12 osobowych),każdy uczestnik kursu mobilizowany jest do słuchania i mówienia w języku obcym przez całą lekcję.

Szybkie i dynamiczne tempo zajęć sprawia, że słuchacz jest przez cały czas skoncentrowany;

Ważnym elementem metody Bezpośredniej jest regularne i konsekwentne powtarzanie materiału.

Dzięki zmianie lektorów i pracy z native speakers poznaje się różne sposoby wymowy i akcentowania. Znacznie ułatwia to zrozumie każdego, kto mówi w języku obcym;

W metodzie bezpośredniej nie ma semestrów i ścisłego przyporządkowania do grupy. W każdej chwili można rozpocząć naukę, można też na pewien czas ją przerwać. Wracając, wybiera się grupę, która odpowiada poziomem i tempem nauki;

Wykorzystując tą metodę zdecydowanie skracasz czas, który jest niezbędny do przygotowania się do egzaminów: Zertifikat Deutsch Instytut Goethego, FCE oraz TELC.

Nasze kursy opieramy na nowoczesnych podręcznikach do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią DIRECT ENGLISH, opracowanych przez lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego Metodą Callana.

Więcej o podręcznikach i metodzie na stronie

 
Przekonaj się sam – przyjdź na lekcję pokazową lub ją zorganizuj!
 
Na życzenie zainteresowanych osób lub jednostek możemy  przygotować również ofertę kursów od nauczania dzieci metodą bezpośrednią do szkoleń dla firm, instytucji.
 
Możemy prowadzić zajęcia w Twojej szkole, instytucji, miejscowości!
 
Skontaktuj się z nami:
Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1,
TEL. 694 242 952

Facebook