English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Nasza oferta

Celem Stowarzyszenia EDUQ jest wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez udział w różnych formach edukacji pozaformalnej. Nasze ponad wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, organizacja i udział w różnego typu projektach międzynarodowych, zaowocowały propozycją kursów językowych, dostosowanych do potrzeb naszych odbiorców.

Zależy nam na tym, aby każdy, kto chce się uczyć języka obcego, mógł znaleźć tanią oraz dobrą jakościowo ofertę!
 
Czym się różnimy od innych szkół językowych:
 
 •  jesteśmy organizacją non profit, więc możemy zaproponować najniższą cenę zajęć – tylko 10 zł za godzinę;
   
 • zależy nam na promocji wolontariatu, więc wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia korzystają ze zniżki – 20%/godzinę lekcyjną;
   
 • osoba, która uzbiera grupę kursantów również może liczyć na zniżkę 20%/godzinę lekcyjną;
   
 • chcemy rozwijać współpracę międzynarodową – uczestnicy naszych kursów będą mieli łatwy dostęp do informacji i pierwszeństwo udziału w wyjazdach zagranicznych;
   
 •  jesteśmy organizacją goszczącą i wysyłająca EVS – nasi wolontariusze europejscy uczą swojego ojczystego języka za darmo – włoski, francuski i rosyjski;
   
 • uczący się języka angielskiego – mają bezpłatny dostęp do platformy internetowej.
 
NASZA OFERTA:
 
Kursy językowe rozpoczynają się we wrześniu/październiku i trwają do końca czerwca następnego roku.
Istnieje także możliwość rozpoczęcia kursu w innym terminie, jeśli uzbiera się grupa kursantów.
 
Czas zajęć będzie zależał od rodzaju kursu:
 • kurs językowy - metoda bezpośrednia: czas trwania - 50min.
 • kurs językowy - przygotowanie do egzaminów; metoda tradycyjna: czas trwania – 45min.

KURSY JĘZYKOWE METODĄ BEZPOŚREDNIĄ:             

a) język angielski
b) język niemiecki 

KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

KURSY DLA DZIECI (od 5 lat):

a) język angielski
b) język niemiecki 

KURSY JĘZYKOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW:

a) język angielski – egzamin dla klas 6
b) język angielski – egzamin gimnazjalny
c) języka angielski – egzamin maturalny
d) język niemiecki – egzamin maturalny

Wszystkie kursy prowadzone są na różnym poziomie zaawansowania, w zależności od poziomu grupy.

Przydział do grupy na kursie językowym prowadzonym metodą bezpośrednią następuje w oparciu o wynik przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego wyznaczającego 1 z 6 poziomów zaawansowania.

Opłaty za kurs:

Wysokość opłat związanych z procesem kształcenia za jedną godzinę wynosi w zależności od liczebności grupy:

12-8 osób   - 10,00 zł.
7-6 osób   - 13,00 zł
4-5 osób     - 18,00 zł
3 osoby lub mniej- cena uzgadniana indywidualnie

Opłaty za kurs należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca nauki, do kasy Stowarzyszenia lub na konto.

Nie są zwracane pieniądze za nieobecności kursantów na zajęciach. W takim wypadku Kursant ma prawo do nadrobienia zaległości poprzez udział w zajęciach innej grupy na tym samym poziomie.

Rezygnacja z kursu następuje poprzez przesłanie e-maila lub listu z informacją, co najmniej tydzień przed planowaną rezygnacją.

Facebook