English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Pracownicy EDUQ

Pracownicy EDUQ

Alina Fegler-Kotkiewicz, Prezes

Pani Alina jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji i uczenie języka angielskiego. Jest także doradcą zawodowym i formalno-prawnym. Stanowi główne serce Stowarzyszenia EDUQ, pełne życia i nowych, świeżych pomysłów.

alinakotkiewicz@gmail.com

+48 728 934 712

Maria Malak, Wiceprezes

Pani Maria jest kierownikiem Centrów Integracji Społecznej w Lęborku i Łęczycach. Motywuje naszych uczestników, organizuje im prace i przyjmuje nowe zlecenia.

biuro@cis.lebork.pl

+48 534 350 946

Hanna Janczak, Sekretarz

Pani Hanna pracuje z seniorami i młodzieżą.

Magdalena Pipka-Urbańska, Skarbnik Stowarzyszenia, Specjalista ds. informacji

Magda udziela najlepszych porad w regionie dla innych NGOsów, które zamierzają powstać lub już istnieją. Jest także "centrum obsługi telefonicznej" - nie ma na świecie osoby, do której Magda bałaby się zadzwonić ! Magda jest również doradcą zawodowym w Centrach Integracji Społecznej i animatorem Funduszu Akumulator Społeczny.

magdalena.pipka@gmail.com

+48 728 945 959

Daria Domka - specjalista ds. obsługi uczestników

Daria zajmuje się dokumentacją niezbędną w Centrach Integracji Społecznej podczas rekrutacji uczestników i w czasie ich zatrudnienia.

Marta Aftyka - koordynator projektu

Marta koordynatorka projektów CIS.

Facebook