English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Pracownicy EDUQ

Pracownicy EDUQ

Alina Fegler-Kotkiewicz, Prezes

Pani Alina jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji i uczenie języka angielskiego. Jest także doradcą zawodowym i formalno-prawnym. Stanowi główne serce Stowarzyszenia EDUQ, pełne życia i nowych, świeżych pomysłów.

alinakotkiewicz@gmail.com

+48 728 934 712

Maria Malak, Wiceprezes

Pani Maria pracuje z młodzieżą w Regionalnym Centrum Młodzieży oraz jako instruktor warsztatów krawieckich i pracownik socjalny w Centrach Integracji Społecznej.

Hanna Janczak, Sekretarz

Pani Hanna pracuje z seniorami i młodzieżą.

Magdalena Pipka-Urbańska, Skarbnik Stowarzyszenia, Specjalista ds. informacji

Magda udziela najlepszych porad w regionie dla innych NGOsów, które zamierzają powstać lub już istnieją. Jest także "centrum obsługi telefonicznej" - nie ma na świecie osoby, do której Magda bałaby się zadzwonić ! Magda jest również doradcą zawodowym w Centrach Integracji Społecznej i animatorem Funduszu Akumulator Społeczny.

magdalena.pipka@gmail.com

+48 728 945 959

Agnieszka Warlikowska, Koordynator projektów międzynarodowych

Agnieszka jest odpowiedzialna za wszystkie projekty międzynarodowe, w których Stowarzyszenie EDUQ jest partnerem lub je organizuje. Jest także koordynatorem wolontariuszy zagranicznych i uczestników staży zagranicznych.
Agnieszka jest też odpowiedzialna za kursy językowe.

aagnieszkawa@wp.pl

+48 530 911 628

Angelika Kujaczyńska - specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Angelika zajmuje się stażami zagranicznymi, organizuje spotkania informacyjne dot. staży i zajmuje się dokumentacją finansową.

Bartłomiej Zambrzycki - Kierownik CIS

Bartek jest kierownikiem Centrów Integracji Społecznej w Lęborku i Łęczycach. Motywuje naszych uczestników, organizuje im prace i przyjmuje nowe zlecenia.

b.zambrzycki@gmail.com

+48 534 350 946

Daria Domka - specjalista ds. obsługi uczestników

Daria zajmuje się dokumentacją niezbędną w Centrach Integracji Społecznej podczas rekrutacji uczestników i w czasie ich zatrudnienia.

Maria Soszler - psycholog

Marysia zajmuje się w głównej mierze wsparciem w Centrach Integracji Społecznej.Marysia jest naszym cudownym wsparciem. Potrafi rozładować największe napięcia, a jej ciepło i empatia jest najlepszym lekarstwem.

Adam Syldatk - pracownik socjalny

Adam jest pracownikiem socjalnym w Centrach Integracji Społecznej w Łęczycach i Lęborku.

Marta Aftyka - koordynator projektu

Marta koordynuje projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Łęczyce"

Facebook