English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Zarząd

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA EDUQ

 
ALINA  FEGLER-KOTKIEWICZ, prezes
 
MARIA  MALAK, wiceprezes
 
KATARZYNA WENTA-MYSZK, sekretarz
 
 

Facebook