English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Projekty zrealizowane

 

 

 1. Piwo to też alkohol - II edycja
 2. UNCOVER

   Naszym czarnym koniem projektu będzie strona internetowa, której jedna z rzeczy będzie dotyczyła ”wirtualnego CV”. Młodzi ludzie do 30 roku życia będą mogli umieszczać swoje CV w postaci nagranych przez nich samych filmików

 3. PROJEKT EURO DYNAMICS

  Stowarzyszenie EDUQ, wraz z pięcioma partnerami z: Włoch, Hiszpanii, Węgier, Niemiec i Słowenii realizuje projekt Euro Dynamics. Jest to innowacyjny, wielokulturowy projekt, którego celem jest zorganizowanie 6 spektakli w 6 różnych krajach 

 4. Przedsiębiorczość z ludzką twarzą.
 5. Piwo to też alkohol

  Od 1 maja 2013r. ruszyliśmy z projektem „Piwo to też alkohol” współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego pt.: "Piwo to też alkohol"  

 6. Wolontariat to jest to!

  W ramach pilotażowego projektu „Wolontariat to jest to! – Wolontariat Długoterminowy” Stowarzyszenie EDUQ gości dwóch wolontariuszy z Polski: Magda z Darłowa spędza 11 miesięcy w Lęborku wspierając rozwój aktywności lokalnej pośród

 7. Aktywni Pozytywni 2014
 8. Aktywni-Pozytywni 2013
 9. Aktywni - pozytywni 2009 - 2012

   Głównym celem realizowanych w 2009 i 2010 roku projektów było wyrównywanie szans obecnych i potencjalnych wolontariuszy stowarzyszenia na dobry start w dorosłe życie poprzez nabycie umiejętności interpersonalnych, zarządzania projektami

 10. Nie daj się nabić w butelkę

   „Nie daj się nabić w butelkę” - program profilaktyki antyalkoholowej w powiecie lęborskim to odpowiedź na realne problemy i zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu przez młodzież. Odbyły się dwie edycje: kolejno w 2009 i 2010 roku.

 11. Szkolenie międzynarodowe

    W dniach 25-29 października 2010 r. Stowarzyszenie EDUQ było gospodarzem międzynarodowego szkolenia pt. Working together to develop youth emloyability skills.

 12. Warsztaty Europass

  Zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia warsztaty  pt.: EUROPASS - większe szanse na rynku pracy we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz ZSGŻiA w Lęborku odbyły się 28 V 2009 r. 

 13. Life skills

   Jedną z inicjatyw członków  Stowarzyszenia  było przystąpienie do programu Polskiej Fundacji dzieci i Młodzieży pt. „Trening umiejętności społecznych”, realizowanego przez International Youth Foundation. Program rozpoczął się we wrześniu 2007 r., a skończył się w czerwcu 2009 r.

 14. Kryptonim Młodzież

   Projekt Kryptonim Młodzież jest inicjatywą grupy 8 osób. Jego celem jest aktywizacja młodzieży z naszego regionu do działań na rzecz społeczności lokalnej. W ramach projektu powstał portal młodzieżowy, na którym umieszczane są informacje o inicjatywach młodych ludzi, wolontariacie zagranicznym, lokalnym rynku pracy dla młodzieży.

 15. Punkt Promocji Wolontaritu

   Od stycznia 2011 r. w ramach projektu „Przyjaciele dzieci ulicy” rozpoczął działalność Punkt promocji wolontariatu, przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5a.

 16. AKCJA - INFORMACJA 2011/2012

  AKCJA - INFORMACJA – wolontariusz zagraniczny w Stowarzyszeniu EDUQ. Stowarzyszenie EDUQ od września 2011 r. do czerwca  2012 r. gościło wolontariuszkę z Hiszpanii – Anę Villar Artesero. 

 17. AKCJA - INFORMACJA 2012/2013

  AKCJA - INFORMACJA 2012/2013 – wolontariusz zagraniczny w Stowarzyszeniu EDUQ. Stowarzyszenie EDUQ od września 2012 r. do sierpnia  2013 r. gości wolontariuszkę z Hiszpanii – Estibaliz Garcia. 

 18. EVS4ALL
 19. CULTURE4ALL

  Please meet our 2013/2014 EVS volunteers
   

 20. Try Europe

  Try Europe - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych z województwa pomorskiego.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.
   

 21. YEA!- Youth Europe Art międzynarodowa wymiana młodzieży
 22. Oferta Centrum Organizacji Pozarządowych 2020

Facebook