English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktywni - pozytywni 2009 - 2012

  1. Aktywni - pozytywni 2009

     Projekt  skierowany był do uczniów zaangażowanych już w działalność wolontaryjną lub potencjalnych wolontariuszy, chcących współpracować z naszym Stowarzyszeniem- łącznie 32. osoby.

  2. Aktywni - pozytywni 2010

     Głównym celem projektu "Aktywni-Pozytywni – wolontariusze w Stowarzyszeniu EDUQ" było wyrównywanie szans obecnych i potencjalnych wolontariuszy stowarzyszenia na dobry start w dorosłe życie poprzez: nabycie umiejętności interpersonalnych

  3. Aktywni - pozytywnie 2012

     Głównym celem projektu "Aktywni-Pozytywni – wolontariusze w Stowarzyszeniu EDUQ" było wyrównywanie szans obecnych i potencjalnych wolontariuszy stowarzyszenia na dobry start w dorosłe życie poprzez: nabycie umiejętności interpersonalnych, zarządzania projektami, samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości  oraz aktywizację do działań na rzecz rówieśników i własnej społeczności. 

Facebook