English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktywni-Pozytywni 2013

 1. Dodatkowe warsztaty dla uczestników Aktywni-Pozytywni

  Dnia 12 czerwca 2013r. o godzinie 10:30 w Zespole Szkół w Lęśnicach, organizowane są dodatkowe warsztaty dla liderów oraz członków grup, które otrzymały dofinansowanie, na projekty młodzieżowe w ramach Aktywni-Pozytywni 

 2. Dodatkowe warsztaty dla uczestników Aktywni-Pozytywni

   Dnia 13 czerwca 2013r. o godzinie 15:30 w sali 108 ul. Krzywoustego 1 w Lęborku, organizowane są dodatkowe warsztaty dla liderów oraz członków grup, które otrzymały dofinansowanie, na projekty młodzieżowe w ramach Aktywni-Pozytywni

 3. Dodatkowe warsztaty dla uczestników Aktywni-Pozytywni

   Dnia 20 czerwca 2013r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół w Cewicach, organizowane są dodatkowe warsztaty dla liderów oraz członków grup, które otrzymały dofinansowanie, na projekty młodzieżowe w ramach Aktywni-Pozytywni

 4. Dodatkowe warsztaty dla uczestników Aktywni - Pozytywni

   Dnia  7 czerwca 2013r. o godzinie 15:30 w sali 108 ul. Krzywoustego 1  w Lęborku, organizowane są dodatkowe warsztaty dla liderów oraz członków grup, ktore otrzymały dofinansowanie, na projekty młodzieżowe w ramach Aktywni-Pozytywni.

 5. Wytyczne do rozliczenia grantu

   Informacja dla liderów grup, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach projektu Aktywni-Pozytywni.

 6. Wyniki konkursu na finansowanie inicjatyw młodzieżowych

   Dnia dzisiejszego odbyły się prace Komisji Konkursowych oceniających wnioski z drugiego naboru. Zostały podjęte decyzje w sprawie finansowania projektów młodzieżowych.

 7. Wyniki konkursu na finansowanie inicjatyw młodzieżowych

   Do wtorku 14.05.13r. do godz. 15:00 przyjmujemy zgłoszenia liderów młodzieżowych wyrażających chęć uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych oceniających wnioski złożone w ramach Aktywni-Pozytywni.

 8. Wyniki konkursu na finansowanie inicjatyw młodzieżowych

   Dnia dzisiejszego odbyły się prace Komisji Konkursowych i zostały podjęte decyzje w sprawie finansowania projektów młodzieżowych.

 9. Nabór liderów młodzieżowych do Komisji

   Do czwartku 25.04.13r. do godz. 12:00 przyjmujemy zgłoszenia liderów młodzieżowych wyrażających chęć uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych oceniajacych wnioski złożone w ramach Aktywni-Pozytywni.

 10. Ostatnie warsztaty z pisania i zarządzania projektami

   Dnia 26 kwietnia 2013r. o godzinie 15:00, w sali 129 ul. Krzywoustego 1 w Lęborku, odbędą się ostatnie warsztaty z pisania i zarządzania projektami. Zapraszamy osoby, które nie zdążyły skorzystać z poprzednich szkoleń.

 11. Przypominamy o możliwości składania wniosków

   21 kwietnia 2013r. kończy się I termin składania wniosków w ramach projektu Aktywni-Pozytywni

 12. Warsztaty z pisania i zarządzania projektami

   W związku z realizacją projektu „Aktywni-Pozytywni” zapraszamy na warsztaty z pisania i zarządzania projektem, które odbędą się 10 kwietnia 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, w godzinach od 13:00-17:00.

 13. Regulamin Aktywni - Pozytywni

   W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Aktywni-Pozytywni publikujemy regulamin uczestnictwa.

 14. Harmonogram realizacji projektu Aktywni-Pozytywni

   Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem realizacji projektu Aktywni-Pozytywni oraz terminami szkoleń i naboru wniosków w ramach możliwości dofinansowań inicjatyw młodzieżowych.

 15. Festyn we Wrześciu
 16. Jestem widoczny na drodze.
 17. Zapomniane zabawy podwórkowe.
 18. Decoupage na ludowo
 19. Boso przez wieś
 20. Kolorowy Świat Dziecka!
 21. "Noc Kupały"

Facebook