English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Nie daj się nabić w butelkę

  1. Nie daj się nabić w butelkę 2009

    „Nie daj się nabić w butelkę” - program profilaktyki antyalkoholowej w powiecie lęborskim to odpowiedź na realne problemy i zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu przez młodzież, która funkcjonuje w środowisku rodzinnym 

  2. Nie daj się nabić w butelkę 2010

     Projekt „Nie daj się nabić w butelkę- program profilaktyki antyalkoholowej w powiecie lęborskim" miał na celu uświadomienie oraz ograniczenie postaw i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym...

Facebook