English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 

 

 

 1. 20-03-2021 12:42 Biuletyn informacyjny OWES - 03/2021

 2. 20-02-2021 12:43 Biuletyn informacyjny OWES - 02/2021

 3. 12-02-2021 14:30 Bezpłatne szkolenie pt.: „Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej".

 4. 27-01-2021 17:15 KOMUNIKAT KIEROWNIKA CIS

 5. 26-01-2021 10:42 Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku

 6. 20-01-2021 12:45 Biuletyn informacyjny OWES -01/2021

 7. 18-12-2020 10:00 Zapytanie ofertowe nr CUS/RR/03/2020

 8. 16-12-2020 11:27 Biuletyn informacyjny OWES - 12/2020

 9. 15-12-2020 16:00 Przetarg - Baza konkurencyjności

 10. 14-12-2020 12:00 Zapytanie ofertowe nr CUS/RR/02/2020

 11. 11-12-2020 13:43 Konferencja pt.: „Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój”.

  Do udziału w konferencji zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z powiatów bytowskiego, lęborskiego i słupskiego oraz z terenu miasta Słupsk, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej. Termin konferencji: 17 grudnia 2020 r. w godzinach 10.00-12:00

 12. 10-12-2020 08:00 Zapytanie ofertowe nr CUS/RR/01/2020

Facebook