English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 

 

 

 1. 12-02-2021 14:30 Bezpłatne szkolenie pt.: „Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej".

 2. 27-01-2021 17:15 KOMUNIKAT KIEROWNIKA CIS

 3. 26-01-2021 10:42 Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku

 4. 18-12-2020 10:00 Zapytanie ofertowe nr CUS/RR/03/2020

 5. 16-12-2020 11:27 Biuletyn informacyjny OWES - 12/2020

 6. 15-12-2020 16:00 Przetarg - Baza konkurencyjności

 7. 14-12-2020 12:00 Zapytanie ofertowe nr CUS/RR/02/2020

 8. 11-12-2020 13:43 Konferencja pt.: „Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój”.

  Do udziału w konferencji zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z powiatów bytowskiego, lęborskiego i słupskiego oraz z terenu miasta Słupsk, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej. Termin konferencji: 17 grudnia 2020 r. w godzinach 10.00-12:00

 9. 10-12-2020 08:00 Zapytanie ofertowe nr CUS/RR/01/2020

 10. 16-11-2020 15:04 Biuletyn informacyjny OWES - 11/2020

  Serdecznie zapraszamy do lektury!  

 11. 12-11-2020 14:51 Jak? Być i działać razem. Już 24 listopada odbędzie się 9. Forum Inicjowania Rozwoju! [ON-LINE]

 12. 09-11-2020 14:58 Wydłużony okres realizacji projektu i rekrutacja do projektu „CIS – Twoja szansa

Facebook