English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Aktualności

 1. 20-10-2017 10:15 Jesteśmy już po podpisywaniu umów, czas na realizację!

   17 października w Lęborku odbyło się uroczyste podpisywanie umów z Funduszu Akumulatro Społeczny oraz szkolenie z zasad rozliczania przyznanych grantów. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych.

 2. 13-10-2017 11:58 Finansowe mechanizmy współpracy

  Jeśli chcesz pogłębić swoja wiedzę na temat mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gminą czy powiatem, przyjdź na spotkanie: 17.10.2017 (wtorek) o godz. 16:00 w Lęborku, przy ul. Krzywoustego 1 (sala 108).

 3. 13-10-2017 10:35 Otwarcie warsztatu gastronomicznego

  Centrum Integracji Społecznej w Lęborku zaprasza na uroczyste otwarcie warsztatu gastronomicznego, które odbędzie się dnia  26 października 2017r. o godzinie 15:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lęborku, ul. Krzywoustego 1.
   

 4. 05-10-2017 12:12 Badanie kondycji PES/PS w regionie

 5. 21-09-2017 14:21 14 września odbyło się Forum NGO

  W miniony czwartek 14 września odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Lęborskim.W ramach którego odbyły się konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 i inne ciekawe prelekcje..  

 6. 21-09-2017 10:31 Dwie organizacje z Powiatu Lęborskiego otrzymały grant Akumulatora Społecznego na start up

 7. 21-09-2017 10:26 Biuletyn Informacyjny OWES - wrzesień 2017

 8. 21-09-2017 09:38 Nabór uczestników do udziału w stażach zawodowych w Niemczech

 9. 18-09-2017 13:28 Doradztwo dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do skorzystania z bezpłatnego doradztwa
   

 10. 18-09-2017 10:48 Wsparcie dla przedsiębiorców

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjneWsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​organizowane w dniu 22 września 2017 r.  w Starostwie Powiatowym w Lęborku.  

 11. 08-09-2017 16:37 Kolejne potkanie przyszłych liderów przedsiębiorczości

  8 września 2017r. odbyło się przedostatnie spotkanie przyszłych liderów przedsiębiorczości
   

 12. 07-09-2017 10:36 Powiat Lęborski - konsultacje programu współpracy na 2018r.

  Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.  

Facebook