English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Bezpłatne szkolenie dla ngo

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie: 

Rozliczanie dotacji z budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - po zmianach. 

Spotkanie odbędzie się 14.12.2017r. w godzinach – 16:00 - 19:00

 w sali 128 przy ul. Krzywoustego 1.

Program spotkania obejmuje:

- Omówienie poszczególnych elementów wniosku sprawozdawczego

- Obowiązki sprawozdawcze oferenta

- Przedstawienie sprawozdania w platformie witkac.pl

 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 13.12.2017r., potwierdzając swoją obecność drogą mailową na adres: magdalena.pipka@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem: 728 945 959.

 

Szkolenie poprowadzą:

Marcin Dadel – Prezes zarządu wikac.pl

Marta Wolff –  Informatorka w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Lębork.

 

Po szkoleniu zostanie również przedstawiona oferta OWES w subregionie słupskim dla podmiotów ekonomii społecznej.

 

Facebook