English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Bezpłatne szkolenie pt. :"Nowe wzory oferty na realizację zadania publicznego"

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego

na bezpłatne szkolenie pt.:

"Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego"

Szkolenie odbędzie się 25.11.2019 r. w godzinach  09:00 -16:00

w Klubie Osiedlowym BAZA przy ul. Łokietka 5 w Lęborku.

Program szkolenia pt.: "Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego

1.       Omówienie formularza oferty – elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe.

2.       Określanie rezultatów wraz ze sposobem ich mierzenia i komplementarności działań.

3.       Tworzenie budżetu – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.

4.       Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.

5.       Omówienie kryteriów ocen formalnych i merytorycznych.

Szkolenie poprowadzi: Ada Bartczak – Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie  uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową na adres: m.misiuraeduq@gmail.com, bądź telefonicznie pod numerem: 694 242 952 do dnia 21.11.2019r.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Lębork oraz Powiatu Lęborskiego.

Facebook