English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

III konkurs na wsparcie pomostowe przedłużone - OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza III konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu.

Wnioski można składać do 5 listopada 2018 r.

Informacja wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej: http://owes-cio.pl/iii-konkurs-na-wsparcie-pomostowe-przedluzone/

Facebook