English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do skorzystania z oferowanych form wsparcia.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do skorzystania z oferowanych form wsparcia:

– świadczenie usług informacyjnych w zakresie ES,

– świadczenie usług doradczych (indywidualnych i grupowych), są to m.in. punkty lub centra doradztwa, czy też doradztwo w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania, np.: w postaci pożyczek,

– świadczenie usług szkoleniowych, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ES,

– świadczenie usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in.: poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju PES),
– promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze,

– animacja nowych PES i Grup Inicjatywnych.

Powyższe działania skierowane są  do podmiotów ekonomii społecznej (PES) obejmujących:

 1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS); 
 2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego;
 3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, której zyski wspierają realizację celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których celem jest zatrudnianie;
 4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w kontekście działań animacyjnych i formalizowania struktur);
 5. przedsiębiorstwa społeczne (PS),
 6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby fizyczne i przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje udzielane są:

 1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1
  (I p.)
 2. telefonicznie - 59 840 29 20, 694 242 952
 3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl
 4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów, webinariów, konferencji.

Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w godz. 8.00-16.00.

Punkt Informacyjny mieści się  w Lęborku ul. Krzywoustego 1.

W załączeniu ulotka informacyjna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.

 

Facebook