English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

VII konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza VII konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu.

Wnioski można składać do 31 maja 2019 r.

Wszystkie załączniki dostępne na stronie: http://owes-cio.pl/vii-konkurs-na-przedluzone-wsparcie-pomostowe-dla-przedsiebiorstw-spolecznych/

Facebook