English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Wyniki konkursu

Stowarzyszenie EDUQ publikuje wyniki pierwszego naboru wniosków do konkursu Akumulator Społeczny:

/files/userfiles/Wyniki%20pierwszego%20konkursu%20grantowego%20Funduszu%20AKUMULATOR%20SPO%C5%81ECZNY-1.doc

Projekt współfinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Facebook