English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Zaproszenie na Forum Subregionalne - wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku zaprasza na 

  Forum Subregionalne

podczas którego odbędą się wybory do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego.

Spotkanie odbędzie się 30 września 2019 r. o godzinie 16:00 

w Starostwie Powiatowym w Lęborku,

ul. Czołgistów 5

SALA KONFERENCYJNA NR 13

W programie Forum przewidziano także krótkie prelekcje na temat Korpusu Solidarności oraz oferty Ośrodka wsparcia ekonomii społecznej w subregionie słupskim.  

Do udziału w spotkaniu zapraszamy organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorców, a także chętne osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Przypominamy, aby zgłosić kandydaturę do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego trzeba wypełnić kartę zgłoszenia kandydata ( zał. nr 1 ) i przesłać do 23 września 2019 roku na adres biura ROPPL, które mieści się przy. Ul. Krzywoustego 1 pokój 135 lub dostarczyć osobiście.

Każda organizacja wyznacza jednego przedstawiciela, który ma prawo do oddania głosu na kandydatów do ROPPL. Osoba biorąca udział w głosowaniu w imieniu organizacji, musi przedstawić odpowiednie upoważnienie przed Forum w rejestracji ( zał. nr 2).


Szczegółowy program Forum ( zał. nr 3 ) oraz formularz zgłoszeniowy ( zał. nr 4 ). Zgłoszenia należy przesłać do 27 września 2019 roku na adres mailowy: eduq.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia EDUQ Lębork, ul. Krzywoustego 1/135.


Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższej informacji wszystkim zainteresowanym oraz o umieszczenie jej na stronach internetowych stowarzyszeń oraz urzędów.

Z poważaniem

Alina Fegler-Kotkiewicz - prezes Stowarzyszenia EDUQ

Hanna Janczak - przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego 

Facebook