English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania cyklicznych warsztatów obejmujących zajęcia ruchowe przy muzyce dla grupy seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT”

Treść ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75933

Informacja o wyniku postepowania

dotyczącego zorganizowania cyklicznych warsztatów obejmujących zajęcia ruchowe przy muzyce dla grupy seniorów,

realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo. Serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta Firmy Forfit Akademia Zdrowia Daria Opara i opiewała na kwotę 5400, 00 zł.

W związku z powyższym w terminie od 23.11.2021 od godz. 8:00 do 12:00 zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia EDUQ na podpisanie umowy.

 

Facebook